Tarieven


Bij afstanden van meer dan 5 km ben ik genoodzaakt een kilometervergoeding van €0,19 per km in rekening te brengen. De kilometerafstand wordt berekend vanaf Soest. Wanneer u contact met mij opneemt, stuur ik u vrijblijvend de tarievenlijst toe.

BTW is niet van toepassing op remedial teaching en studiebegeleiding.

Soms willen werkgevers, zorgverzekeringen of belastingdienst de kosten (deels) vergoeden. Voor informatie over de mogelijkheid neemt u contact op met de desbetreffende instantie. 
Bekostiging van de begeleiding vanuit een rugzakje (Leerlinggebonden Financiering) of PGB (Persoonsgebonden Budget) is soms mogelijk. Zie voor meer informatie de website van oudervereniging Balans: www.balansdigitaal.nl > Algemeen > Regelingen en voorzieningen